Parasols for all occasions and locations

for all occations and locations

Parasols with character

Monchiqe är ett svenskt företag som är här för att uppfylla dina Parasolldrömmar.Idén föddes sommaren 2020, där nästan varje dag spenderades i trädgården. Vi drack rosévin i kristallglas och drömde oss bort, föreställde oss att vi var någonstans i södra Portugal. Det enda som saknades för att uppfylla fantasin var ett läckert parasoll. Efter att ha misslyckats med att hitta drömparasollet tog vi saken i egna händer och Monchiqe skapades.

stylish shade

Monchiqe Parasols

Håll dig i skuggan med stil. Alla våra parasoller är tillverkade av kvalitetsmaterial och med uppmärksamhet på detaljer. En given mittpunkt för var uteplats!

Bra att veta om

Våra parasoll

SOLSKYDD

Alla våra parasoll har UPF-50+

HOPFÄLLBARA

Enkla att montera ner och förvara

UNDERHÅLL

Hur du bäst tar hand om ditt parasoll

Läs mer här

Information & kundtjänst

Privacy policys

PERSONUPPGIFTER

Enligt lag måste vi be dig samtycka till att vi behandlar uppgifter om dig. Alla uppgifter som lämnas till oss eller som vi får del av när du besöker vår sajt kommer att behandlas av Monchiqe i egenskap av personuppgiftsansvarig. Informationen kommer att användas i syftet att vi vid köp ska kunna fullgöra våra åtaganden mot dig. Monchiqe kommer aldrig att låta en tredje part använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte om du inte själv godkänner detta. Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna ska rättas eller raderas. 

INTEGRITETSPOLICY

Vi värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna integritetspolicy förklarar vi hur vi samlar in och använder din personliga information. Här beskriver vi även dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du förstår vår integritetspolicy.

Vid frågor angående vår integritetspolicy kan du kontakta oss på info@monchiqe.comMonchiqe, Designfirman Gamla Stan AB, organisationsnummer 556982-6349, Västerlånggatan 68, 111 29 Stockholm, är ansvarig för de personuppgifter som vi behandlar

 

VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI?Kunduppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer (vid kreditköp), ordernummer, köpinformation och betalningsinformation.VAD ANVÄNDS PERSONUPPGIFTERNA TILL?Enligt GDPR får personuppgifter endast samlas in för ”särskilda, uttryckligt angivna och berättigande ändamål.” Personuppgifterna får sedan inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Dessutom måste man också ha stöd i dataskyddsreglering för att hantera personuppgifter, ett sådant stöd kallas för rättslig grund.För att vi lagligen ska få behandla dina personuppgifter krävs det att någon av följande grunder är uppfylld:• behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig,• behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse som vi har (dvs om vi har en legal skyldighet att göra något enligt en annan lag),• behandling är nödvändig för berättigande intressen hos Monchiqe Designfirman Gamla Stan AB och att dina intressen av skydd för dina personuppgifter inte väger tyngre (intresseavvägning)eller• i specifika fall, efter att du har lämnat ditt samtycke till just den behandlingen.För att vi ska kunna tillhandahålla våra produkter till dig behöver vi behandla och hantera dina personuppgifter. Nedan följer exempel på för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter och med vilken rättslig grund vi gör detta.

 

ÄNDAMÅL – FÖR ATT KUNNA HANTERA BESTÄLLNING OCH KÖPVi behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera din beställning och köp, för att kunna leverera dina produkter, hantering av din betalning, för eventuellt kreditupplysningsändamål och för att kunna hjälpa dig vid frågor rörande ditt köp.Laglig grund – Fullgörande av köpeavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi kan tvingas därför neka dig köpet.Lagringsperiod – Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamationsärenden.ÄNDAMÅL – FÖR ATT KUNNA FULLGÖRA FÖRETAGETS RÄTTSLIGA FÖRPLIKTELSERNödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen, penningtvättslagen eller reglerna om produktansvar och produktsäkerhet.Laglig grund – Rättslig förpliktelse. Denna insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.Lagringsperiod – Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och så pass länge som lagen kräver.

ÄNDAMÅL – FÖR ATT KUNNA HANTERA KUNDSERVICE OCH REKLAMATIONSÄRENDENKommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice (via telefon eller i digitala kanaler, inklusive sociala medier).Utredning av eventuella klagomål- och reklamationsärenden.Laglig grund – Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundservice och reklamationsärenden.Lagringsperiod – Till dess att kundserviceärendet har avslutats.HUR SAMLAS UPPGIFTERNA IN?De uppgifter som vi har om dig är de som du själv lämnar till oss vid köptillfället.Vi samlar även in uppgifter genom att våra webbsidor använder så kallade "cookies" som samlar in information på och från din webbläsare. Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats informeras om användning av cookies. När du besöker vår webbplats sparas så kallade cookies på din dator. Dessa används bland annat för att hålla reda på vilka varor du lagt i varukorgen och om du inte har cookies aktiverat i din webbläsare kommer du inte kunna genomföra ett köp. Om du har inaktiverat cookies kommer du dock fortfarande kunna surfa runt på vår webbplats.HUR LÄNGE SPARAS UPPGIFTERNA?Vi sparar aldrig personuppgifter längre än de behövs för respektive ändamål. Se mer om de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål.TILL VEM KAN UPPGIFTERNA KOMMA ATT LÄMNAS UT?I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra produkter delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner t.ex. gällande transporter, betallösningar, och IT-tjänster. När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen. Vi kan även lämna ut uppgifter till myndigheter och räddningstjänst vid behov.Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvariga innebär att det inte är vi som styr hur information som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina uppgifter med är statliga myndigheter, logistikföretag och företag som erbjuder betallösningar.

VAR BEHANDLAR VI DINA UPPGIFTER?Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. Ett undantag är våra nyhetsbrev som hanteras av Mailchimp i USA. Mailchimp håller samma höga skyddsnivå som inom EU/EES och följer Privacy Shield. Du kan om du vill enkelt avregistrera dig från nyhetsbrevet via en länk i nyhetsbrevet.DINA RÄTTIGHETERRätt till tillgång – Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar (ett så kallat registerutdrag). Begäran om sådant utdrag ska göras skriftligt och vara undertecknad av dig. Specificera gärna de kategorier av uppgifter du vill ha tillgång till. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål, kommer vi lämna en motivering till dig.Rätt till rättelse – Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.Rätt till radering – Vi sparar dina kunduppgifter i 36 månader efter du har fått din leverans för att kunna fullgöra våra skyldigheter gällande reklamationsrätt. Därefter anonymiseras de förutomdå vi enligt lag är skyldiga att spara dem under en längre tid (exempelvis enligt bokföringslagen).Rätt till begränsning av behandling – Rätten till begränsning gäller bland annat om du anser att personuppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas under tiden personuppgifternas korrekthet utreds.Rätt till invändning – Du har rätt att invända mot den behandling av dina personuppgifter som vi gör med stöd av intresseavvägning. I så fall behöver du specificera vilken behandling du invänder mot. Om dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen. 

 

​ 

Leveranser & returer

LEVERANSER
Leveranstiden anges på respektive produkts sida. Alla leveranstider är ungefärliga och avser tiden från det att vi mottagit och registrerat din order tills dess att försändelsen skickas från vårt lager.

Lagervaror är varor som vi normalt har i lager för omedelbar leverans. Vid stor orderingång eller leveransförsening kan dessa varor i vissa fall ha en leveranstid på 1–2 veckor. I sådana fall meddelas du om detta så snart vi behandlat din order.

För en del varor kan den angivna leveranstiden ligga inom ett ganska stort intervall (t.ex. 1–7 veckor). Detta är varor som vi normalt lagerför men som har en något längre leveranstid om de tar slut på lager. Vid köp av beställningsvaror meddelar vi dig leveransvecka så fort vi kan. Observera att detta i vissa fall kan ta upp till två veckor.

Självfallet har du rätt att häva din beställning, alternativt utnyttja din ångerrätt, i samband med att du meddelas om specificerad leveransvecka. Om du beställer flera varor med olika lång leveranstid på en och samma gång, skickas normalt alla varor i en och samma sändning när samtliga varor ankommit till vårt lager.

Om du önskar delleverans –  kontakta oss via e-post eller telefon.  Om leveranstiden mot förmodan blir längre än vad som angivits i din orderbekräftelse så meddelar vi dig om detta snarast möjligt efter det att förseningen kommit oss tillkänna. Vi förbehåller oss rätten att friskriva oss från alla ersättningskrav till kund gällande leveransförseningar.
Monchiqe-Parasol-Photo-Palma-Insta-Tour-75.jpg

 

ÅNGERRÄTT
Du har normalt 14 dagars ångerrätt på varor du köpt i nätbutiken, i enlighet med distans- och hemförsäljningslagen. Detta innebär att du har rätt att returnera en vara om du inom 14 dagar efter att du mottagit den meddelar oss om att du vill utnyttja ångerrätten. 
Observera att varan ska returneras i sin originalförpackning och i oanvänt skick.

 

När du utnyttjar ångerrätten står du som kund för returfrakten. Vid köp av en vara som är specialtillverkad eller på annat sätt anpassad speciellt för dig så gäller inte ångerrätten. Detta kan till exempel vara ett parasoll i ett specifikt tyg och färg som tillverkas just för dig. Ångerrätten gäller heller inte fullt ut vid specialbeställda varor, dvs varor med leveranstid längre än två veckor. 

Önskar du returnera din order kontaktar du vår kundservice på info@monchiqe.com. 
Vid utnyttjande av ångerrätten återbetalas enbart varuvärdet. Reklamationer godtas ej för fel orsakade av slitage eller felaktigt bruk. 
Bifoga även bilder med hög kvalité, samt förklara anledningen till din reklamation. Vid godkänd reklamation ersätter vi dig med en ny identisk vara eller återbetalning av kostnaden för varan.

Återbetalning sker genom angivet betalsätt. Summan återbetalas alltid till samma konto som använts vid köpet och snarast möjligt från det att vi har mottagit och godkänt returen.


TRANSPORTSKADOR
Viktigt: Var noga med att kontrollera varorna för eventuella skador när du tar emot leveransen. För att varor med synliga, yttre transportskador ska kunna reklameras hos oss måste skadorna ha noterats på fraktbolagets fraktsedel i samband med kvittens. Om du skulle upptäcka dolda fel/transportskador efter att du öppnat förpackning/emballage, kontakta oss på info@monchiqe.com

 

GARANTIER
Vi har ingen allmän garanti för de varor vi säljer. 


 

Köpvilkor

ÅLDER 
För att köpa en produkt i Monchiqe´s nätbutik måste du vara 18 år eller äldre. 


KÖP  
När du har slutfört en beställning skickas en orderbekräftelse till den e-postadress du angivit. E-postmeddelandet innehåller all information om din beställning, såsom betalning, leveransadress, produkter, priser och fraktkostnader. Om något är fel, kontakta oss direkt på e-post info@monchiqe.comAlla beställningar är föremål för godkännande av oss beroende på tillgänglighet. Vi kommer att bekräfta ett sådant godkännande till dig genom att skicka ett e-postmeddelande som bekräftar att produkten/produkterna har skickats.  Kontraktet mellan oss och dig som kund träder i kraft från det att en avsändningsbekräftelse har skickats. Vi på Monchiqe, Designfirman Gamla Stan förbehåller oss rätten att annullera ett köp eller delar av ett köp utan att vara ansvarig för några skador eller kostnader. Monchiqe kommer att meddela dig via e-post i förväg om en sådan åtgärd.  


FELAKTIGA UPPGIFTER 
Vi förbehåller oss rätten att i efterhand korrigera eventuella felaktiga uppgifter angående pris och leveranstid. 


TRYCKFEL 
Vi reserverar oss för eventuella ”tryckfel” i produktinformation och kataloger och för att produktbilder inte alltid exakt återger produkternas verkliga utseende. Hur färgen i bilder återges kan bero på vilken typ av bildskärm du har och vilka inställningar den har. 


FORCE MAJEURE 
Vi förbehåller oss rätten att åberopa Force Majeure i sådana situationer där detta är tillämpbart.

Produktskötsel

För att få ut det mesta av ditt parasoll, samt för att säkerställa en säker användning, är det verkligen viktigt att du läser och förstår dessa skötselråd innan du gör din beställning.

Genom att göra din beställning samtycker du till att ha läst och förstått riktlinjerna för underhåll och säkerhet.

Kontakta oss om du har några frågor.

info@monchiqe.com

Underhåll:

 

Förvara alltid ditt parasoll inomhus när den inte används.

 Se alltid till att parasollet är torrt innan du ställer undan det.

 

Vattentålig, men inte vattentät, så undvik regn - om vårat Svenska oförutsägbara vädret slår till,

se till att torka ditt parasoll helt torrt innan du fäller ihop och packar undan det.

Som med allt trä kan färgen förändras med tiden, och när det andas kan det uppstå små sprickor - detta är inget fel, utan är en del av åldringsprocessen. Om skaftet efter ett par år upplevs väldigt torrt kan det med fördel strykas med träolja. 

 För att förlänga livet, behandla då och då. Skaftet kan också ha en mycket lätt båge, vilket återigen är normalt för trä.

Kontrollera och dra åt fästena med jämna mellanrum på grund av träets åldringsprocess.

Färgblekning på tyg genom solsken är oundvikligt, 

därför rekommenderar vi starkt att du lägger undan parasollet när det inte används för att undvika accelererad blekning. 

Vid behov rengör med mild tvål och vatten se dock till att parasollet torkat helt innan du fäller ihop det.

 

Säkerhet:

 

Använd inte i blåsiga förhållanden. Detta kan orsaka dig eller andra skada.

Se till att parasollskenan (den del som öppnar parasollet) är ordentligt fastsatt. Detta kan ibland vara stelt, om det är en av de första gångerna av användning, eller inte har använts på ett tag; se till att knappen är i linje med hålet och tryck upp tills den klickar på plats, dubbelkolla att den sitter fast innan du använder den, annars kan den stängas oväntat och orsaka skada.

Var försiktig när du öppnar parasollet för att säkerställa att dina händer inte fastnar i löparen, eftersom det kan orsaka skada.

Se till att mittgångjärnet är ordentligt fastsatt i önskat läge före användning. Om den inte är ordentligt fastsatt kan den stängas oväntat och kan då orsaka skada - så dubbelkolla detta före användning.

Parasollet ska inte lämnas utan tillsyn och bör stängas när det inte används.

Kontrollera alltid att parasollet inte är skadat och att det är korrekt monterat och stabilt före användning.

Parasollet har små delar som kan lossna och utgöra en kvävningsrisk, därför är det viktigt att aldrig lämna barn utan uppsikt och att se till att alla delar är fastsatta före användning och att det är stabilt fast förankrat (fixerat) i passande parasollfot eller direkt i mark innan användning.

Håll borta från öppen låga eller annat som utgör en brandrisk.

Håll dig borta från heta ytor, t.ex. grillar.

Parasollet är endast avsett att användas som parasoll, alltså för att ge skugga mot solen.

Parasollet ska endast hanteras av vuxna. Vi rekommenderar inte barn att göra detta på grund av riskerna som nämns ovan.

Kommersiellt:

Kan jag använda parasollet på mitt Cafe,restaurang etc?

Jo det kan du. Men de är designade för privat bruk och tillfällig exponering för sol och väder element. 

Det är därför extra viktigt att du behandlar parasollet med försiktighet om det är placerat permanent utomhus, vi rekommenderar då att

man tar med det in när det inte används och förvarar det i medföljande bärväska

kontakta oss

Slå oss en pling:
Maila oss:
Hitta till oss:
Apelvägen 22D
179 63 Stenhamra

- Stockholms län
- Sverige

Press room

PRESS KIT 

Nyheter

Senaste kollektionen.